Chính Sách Vận Chuyển

Chính Sách Vận Chuyển

Ngày đăng: 21/02/2023 09:50 AM

  CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN CỦA CHỈ MAY MIỆNG BAO NGUYỄN VŨ

  Đối với chính sách vận chuyển, vì xưởng luôn có sẵn nên sau khi thỏa thuận, ở các hộ gia đình sau khi chốt ngày chúng tôi sẽ cho triển khai, thời gian vận chuyển trong thành phố sẽ là trong ngày, đối với các tỉnh thành, các miền khác thì 2-3 ngày

  Tuy nhiên, thời gian vận chuyển sẽ có thể kéo dài do các trường hợp bất khả kháng:

  1.Đối tác cung cấp hàng cho công ty chậm hơn dự kiến

  2. Địa chỉ khách hàng khó đi lại, khó tìm

  3. Mức sản phẩm tăng đột biến so với thỏa thuận ban đầu